SIGE verkrijgt culturele ANBI status

SIGE-helpdesk genealogie en heraldiek
22 januari 2021
SIGE zoekt vrijwilligers
30 januari 2021

Eind december 2020 is Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed (SIGE) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 door de belastingdienst als ‘culturele ANBI’ aangemerkt. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Om een ANBI te worden, moet een instelling zich nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang, zonder daarbij een winstoogmerk te hebben. SIGE voldoet bovendien aan het criterium dat haar bestuurders en medewerkers voldoen aan de integriteitseisen die de belastingdienst stelt. Donateurs van culturele ANBI’s genieten een extra belastingvoordeel. Zij mogen hun donatie in hun belastingaangifte met 25% (zelfs 50% voor ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen) verhogen. Een donatie aan SIGE biedt dus niet alleen een extra steun in de rug voor het belangrijke werk dat zij doet, maar is ook belastingtechnisch aantrekkelijk.